Công ty Cổ Phần Thời trang Trúc Quang được thành lập ngày 16 tháng 06 năm 2004, với những ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và mua bán sản phẩm may mặc, nguyên liệu, hóa chất cho ngành dệt may, tư vấn thương mại, tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ.